Zpět k častým otázkám

Co se s nemocným po dokončení jeho účasti v klinickém hodnocení děje dále?

Pokud zkoušená látka konkrétnímu pacientovi neprospěje, vrací se tento pacient ke své původní léčbě, nebo je léčen jiným, tím nejlepším známým způsobem, který současná medicína umožňuje.