Staráme se o naše nemocné.

Zveme Vás do prostředí klinického výzkumu.

Současná medicína je založena na důkazech. Každá léčba v neurologii musí být podložena fakty. Společnosti a pacientům prospíváme tím, že se podílíme na klinickém výzkumu. Prostřednictvím klinických hodnocení pomáháme pacientům a uplatňujeme vědomosti a dovednosti, které jsme na tomto poli za léta praxe a studia získali. Přispíváme tak k rozvoji medicíny.

Staráme se o naše nemocné.

Proč se zúčastnit klinického výzkumu?

Potřebujeme vědět, jak léčit závažná onemocnění. Naše centrum se zaměřuje na II. a III. fázi klinického zkoušení. Zkoumáme tedy účinek léků, které už byly základně otestovány. Zájemci, kteří se účastní klinických studií podporují vědecké poznání a pokrok v medicíně. Lidé, kteří se klinického výzkumu účastní, jsou hrdinové vědy a mohou na to být právem pyšní.

  • pozorování probíhá v rámci velmi přísně regulovaného prostředí
  • naši práci dozorují české, evropské a americké úřady pro kontrolu léčiv a výzkumu
  • celý proces je ze strany pacienta dobrovolný a pacient ho může kdykoliv bez udání důvodů ukončit
  • pro pacienta je celý proces bezplatný
  • setkáme se s Vámi a vysvětlíme Vám podrobně, co přesně znamená léčba v rámci klinického hodnocení, co přináší Vám a co přinese lékařskému výzkumu

 

Prohlédněte si prostředí Vestra Clinics.
Prohlédněte si prostředí Vestra Clinics.

Většina nemocných, kteří se klinických studií účastní, si pochvalují následující věci:

  • mají možnost kdykoliv hovořit o svých zdravotních potížích a mají přístup k nejnovějším informacím v oboru
  • části z nich se zlepší průběh jejich nemoci a zmírní se jejich příznaky
  • u jiných se zjistí skryté příčiny nemocí, nebo jiná zdravotní rizika
  • mají sociálnín kontakt - pravidelný styk s našimi zaměstnanci a s dalšími lidmi, které znají z tohoto prostředí
Bezpečnost pro pacienty a jejich spokojenost
Bezpečnost pro pacienty a jejich spokojenost

Co říkají naši pacienti?

Zkušenosti a pocity našich pacientů, kteří se účastnili klinického výzkumu.