Zpět na všechny články

Průběh klinických studií ve Vestra Clinics

Pojďme se společně podívat na to, jak u nás probíhají klinické studie a co od nich můžete očekávat.

Společnost funguje již od roku 2008 a je registrovaným zdravotnickým zařízením, které může provádět lékařský výzkum formou klinického hodnocení. Za dobu působení jsme ukončili téměř stovku studií a starali jsme se o více než 800 nemocných. A z tohoto důvodu se můžeme považovat za společnost, která má řadu zkušeností v této oblasti.

Jak se do klinické studie dostanu?

Způsobů, jak se k nám zájemce o zařazení do klinického hodnocení dostane, je několik...

Jelikož máme síť referujících lékařů, kteří s námi spolupracují, může se stát, že Vás za námi pošle buď Váš praktický lékař nebo lékař specialista z oblasti neurologie, psychiatrie atd. Druhou možností je, že Vás upoutá naše reklama, kterou uvidíte buď v novinách nebo na internetu, která Vás navede, jak se dostat na naše webové stránky, kde se dozvíte více.

V našem centru se potkáte s více zaměstnanci. Jako první, kdo s Vámi většinou komunikuje, je vedoucí zápisu do klinických studií - Dáša Kudláčková. V případě, že nás kontaktujete na základě reklamní kampaně často hovoříte s Terezou Kudláčkovou. Právě Dáša, jedná-li se například o studie týkající se Alzheimerovy choroby, Vás pozve na první návštěvu, kde se udělá kompletní lékařské vyšetření. Toto vyšetření si můžete představit jako několik procedur, díky kterým se dozvíte podrobnosti o svém  zdravotním stavu. 

Při této první návštěvě děláme tzv. MMSE test, neboli orientační paměťový test. Dále děláme širší biochemické odběry, v rámci kterých, v případě Vašeho zájmu, můžeme dodělat i genetické vyšetření, které určí, zda máte předpoklady pro to, abyste v budoucnu onemocněl/a Alzheimerovou chorobou. Ná této první návštěvě se setkáte i s hlavním vedoucím lékařem MUDr. Ladislavem Pazderou, který indikuje další pomocná vyšetření, mezi které často patří například CT mozku, které se provádí ještě ten samý den.

V případě, že máte předběžný zájem o vstup do klinické studie, domluvíte se s paní Dášou Kudláčkovou na termínu informativní schůzky, kterou organizuje s panem doktorem a kde zájemcům dopodrobna vysvětlují, jaké studie právě nabízíme, jak probíhají a seznamují Vás s podmínkami účasti ve studii. Dále zodpovídají dotazy pacientů a rodinných příslušníků.

V momentě, kdy máte o nějaké klinické hodnocení zájem, objednáte se na tzv. prescreening neboli vstupní návštěvu. Každé klinické hodnocení má na starost jedna z našich milých studijních koordinátorek - Verča, Hanča nebo Eva, které s Vámi řeší vše potřebné ke studii.

Délka studií se liší, záleží například na diagnóze. Co se týká studií spojené s Alzheimerovou chorobou většinou bývají dlouhé od 1 roku do 4 let. I intenzita návštěv u nás na centru se může lišit. Většinou bývá četnost návštěv vyšší na začátku studie, kdy sem pacient dochází i 1x-2x za měsíc. Postupem času se četnost návštěv snižuje na kontrolu jednou za měsíc a po čase to bývá 2x-3x za rok. Je důležité zmínit, že po celou dobu studie je pacient neustále pod lékařským dohledem, což se některým účastníkům jeví jako velmi pozitivní bonus.

Nutno podotknout, že pacient může kdykoliv studii ukončit bez udání důvodu. Na druhou stranu může i hlavní lékař ukončit účast v klinickém hodnocení pro daného pacienta v momentě, kdy zjistí, že další pokračování ve studii by mohlo zhoršit jeho zdravotní stav.

V neposlední řadě je u většiny klinických studií potřeba studijní doprovod. Studijní doprovod je osoba blízká, která je s pacientem v pravidelném kontaktu a díky tomu v může objektivně posoudit změnu zdravotního stavu pacienta v průběhu studie.

A takto podobně u nás vypadají klinické studie a jejich průběh. Z reakcí většiny našich pacientů víme, že čas strávený u nás je nikterak neobtěžuje, naopak, často se na svou pravidelnou návštěvu těší. A my se těšíme také.

Pokud Vás zaujalo to co děláme a myslíte, že můžete být vhodný kandidát do klinického hodnocení, vyplňte, prosím, registrační formulář a vyčkejte na kontakt z centra.

Váš tým Vestra Clinics