Zpět na všechny články

Alzheimerova choroba

Počet pacientů s Alzheimerovou chorobou v posledních pěti letech stoupl o čtrnáct procent. Celkem se s nemocí léčilo 47 379 pacientů, ve většině případů jde o ženy, vyplývá z dat Všeobecné zdravotní pojišťovny. Analýzu vydává VZP k příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby, který připadá na 21. září.

Co je Alzheimerova nemoc?

Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. Dalšími typy demence jsou například vaskulární demence, demence s Lewyho tělísky a frontotemporální demence.

Demence má, bez ohledu na příčinu, obdobné příznaky:

  • problémy s pamětí
  • problémy s myšlením a plánováním
  • problémy s vyjadřováním
  • neschopnost rozpoznávat lidi či věci
  • změna osobnosti

Jedná se o Alzheimerovu chorobu? Deset příznaků, které by Vás měly varovat.

1) Ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly.

2) Problémy s vykonáním běžných činností.

3) Problémy s řečí.

4) Časová a místní dezorientace.

5) Špatný nebo zhoršující se racionální úsudek.

7) Problémy s abstraktním myšlením - placení složenek, sledování účtů -> člověk s AD může úplně zapomenout, co ta čísla znamenají.

8) Změny v náladě nebo chování.

9) Změny osobnosti.

10) Ztráta iniciativy.

Alzheimerova nemoc začíná pozvolna. Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť a není schopen se postarat o některé věci v domácnosti. Rychlost, kterou Alzheimerova nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má však čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. V posledních stádiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat.

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem je určitě vysoký věk. S věkem riziko onemocnění strmě stoupá. Z neznámého důvodu se začnou mozkové buňky poškozovat po 65. roce u každého dvacátého a po 80. roce dokonce u každého pátého člověka! I když může postihnout i mladší jedince, ale nebývá to příliš časté. V České republice se počet nemocných odhaduje přibližně na 180 000 a vzhledem ke stárnutí populace se počet bude výrazně zvyšovat.

Pět způsobů, které mohou pomoci snížit riziko, že se u Vás objeví demence.

1) Starejte se o své srdce

2) Buďte fyzicky aktivní

3) Dodržujte zdravý jídelníček

4) Používejte svůj mozek

5) Užívejte si společné aktivity

 

 

Zdroj: Česká alzheimerovská společnost: Alzheimerova choroba [online]. 2015 [cit. 2023-03-10]. Dostupné z: https://www.alzheimer.cz/alzheimerova-choroba/