Zpět k častým otázkám

Co se stane, pokud se něco nezdaří?

Farmaceutické společnosti jsou pojištěny tak, aby v případě způsobení újmy jejich lékem, mohly pacientovi vyplatit odškodnění. Nicméně k vážné újmě pacientů, způsobené zkoušenou léčbou, dochází jen velmi zřídka, třebaže některá léčba může vyvolat nepříjemné vedlejší účinky. Než dáte svůj souhlas s účastí v klinickém hodnocení, možná budete chtít přesně zjistit, jaká opatření byla přijata pro odškodnění.