Zpět k častým otázkám

Co znamená “podávat” nový lék?

Navzdory naší i pacientově snaze však neexistuje záruka úspěchu. Neúspěch bohužel k medicíně patří stejně jako dobré konce. Fakt, že ne všechny léčebné přípravky pacientovi pomohou nebo mohou mít vedlejší účinky, neznamená, že by se pacienti měli klinických studií dopředu obávat. Neúspěch se může objevit i v běžné léčbě, a velká část pacientů k nám přichází právě proto, že jim již zavedené léky nepomáhají nebo se jejich stav zhoršuje. Většinu našich pacientů zajímá, jestli ve studii může dojít k něčemu negativnímu, tedy například ke zhoršení jejich stavu. K tomu dojít může. Je to proto, že zkoušený lék, tak jako každý lék, může mít vedlejší negativní účinky, které daný jedinec pocítí. V případě, že dojde k nežádoucím vedlejším účinkům nebo jiným potížím, musí pacient svého lékaře ihned informovat, a léčba bude buď náležitě upravena nebo v zájmu pacienta ukončena.