Zpět k častým otázkám

Jak jsou klinická hodnocení připravována?

Lékaři, zdravotní sestry, pacienti a výzkumní pracovníci spolupracují se statistiky, manažery klinických hodnocení a případně i zástupci farmaceutických společností na návrhu (designu) nejlepšího možného klinického hodnocení. Design klinického hodnocení tvoří základ pro protokol klinického hodnocení.

Když je protokol klinického hodnocení vytvořen, je zaslán etické komisi pro výzkum, což je nezávislá skupina osob složená z lékařů, zdravotních sester, dalších pracovníků ve zdravotnictví, zástupců veřejnosti a někdy též právníků. Ti rozhodnou, zda je klinické hodnocení etické. Zejména pak ověřují, zda potenciální přínosy nové léčby pravděpodobně převáží nad vedlejšími účinky, zda poskytnuté informace, které mají lidem pomoci rozhodnout se o účasti v klinickém hodnocení, jsou jasné a dostačující, zda způsob, jakým budou lidé žádáni, aby se zúčastnili klinického hodnocení (nábor) je vhodný, zda účastníci klinického hodnocení budou odškodněni, pokud se něco nepodaří, což je nepravděpodobné, a zda bude účastníkům nabídnuta možnost úhrady cestovních nákladů. Klinické hodnocení může pokračovat pouze pokud bylo schváleno etickou komisí a dalšími nezávislými autoritami.