Zpět k častým otázkám

Jaký čas strávím účastí na klinické studii? Nezatěžují návštěvy Vašeho centra pacienta nebo doprovod?

Některá vyšetření v našem centru mohou být poměrně krátká, např. 20 minut, jiná vyšetření, např. hloubková vyšetření kognitivních schopností, mohou trvat i několik hodin. Čas a úsilí pacienta i jeho doprovodu jsou vždy kompenzovány finančně v řádu kolem jednoho tisíce korun, jak pro nemocného, tak pro jeho doprovod.