Zpět k častým otázkám

K čemu se jako pacient zavazuji?

Pacient musí naše pracovníky informovat o svých dalších onemocněních, aby nedošlo k porušení podmínek dané klinické studie. Je nutné, aby pacient svoji další souběžnou léčbu (ať už stejného, nebo jiného onemocnění) s našimi lékaři konzultoval. Může se stát, že léčba, kterou bude chtít pacient podstoupit jinde (ať už to bude léčba stejné nemoci, se kterou se léčí u nás, nebo jiné nemoci) bude klinické studii odporovat. V takovém případě si pacient může vybrat, zdali bude v klinické studii pokračovat, nebo jestli vyzkouší novou léčbu někde jinde. Pokud je pacient účastník klinické studie, musí nás o své další souběžné léčbě a nemocích informovat, avšak nevyvstává pro něj žádná povinnost pokračovat v klinické studii, pokud nemá zájem.