Zpět na všechny články

Co mají společného cholesterol, střevní poruchy a Alzheimerova choroba? Geny.

Jedna z dosud největších genetických studií odhalila rozsáhlé genetické souvislosti mezi Alzheimerovou chorobou a poruchami střev. Cholesterol byl hlavním faktorem v obou.

Alzheimerova choroba představuje mnoho nezodpovězených otázek pro vědce i pacienty. Proč léky snižující hladinu cholesterolu snižují riziko rozvoje Alzheimerovy choroby? Proč střevní stavy, jako je peptický vřed a gastritida, zvyšují riziko Alzheimerovy choroby? Mohlo by být střevo klíčem k léčbě Alzheimerovy choroby?

Studie publikovaná v Communications Biology odhalila genetické souvislosti mezi gastrointestinálními poruchami a cholesterolem a Alzheimerovou chorobou. Studie vedená Emmanuelem Adewuyim, PhD, z Edith Cowan University, porovnávala genetická data mezi 400 000 jednotlivci s gastrointestinálními poruchami a 400 000 jednotlivci s Alzheimerovou chorobou a identifikovala nové potenciální cíle pro léčbu v tomto procesu. "Když se podíváme na genetické a biologické charakteristiky společné pro AD a tyto střevní poruchy, naznačuje to silnou roli pro metabolismus lipidů, imunitní systém a léky na snížení cholesterolu," řekl Adewuyi. 

"I když je zapotřebí další studie sdílených mechanismů mezi stavy, existují důkazy, že vysoký cholesterol se může přenést do centrálního nervového systému, což vede k abnormálnímu metabolismu cholesterolu v mozku.”

Sdílená genetika Alzheimerovy choroby a střevních poruch

Vědci objevili několik genetických faktorů spojených s gastroezofageálním refluxem, peptickým vředem a Alzheimerovou chorobou. "Existují také důkazy, že abnormální krevní lipidy mohou být způsobeny nebo zhoršovány střevními bakteriemi (Helicobacter pylori), které všechny podporují potenciální roli abnormálních lipidů při Alzheimerově chorobě a poruchách střev," řekl Adewuyi. "Například zvýšený cholesterol v mozku byl spojen s degenerací mozku a následným kognitivním poškozením."

Léky snižující hladinu cholesterolu mohou snížit riziko rozvoje Alzheimerovy choroby a jsou také prospěšné pro střeva. Vědci zjistili, že mnoho genů, které se podílejí na rozkladu a využití tuků, se také podílí na Alzheimerově chorobě a poruchách střev. Spolu se zjištěními týkajících se imunitního systému naznačuje, že důležitou roli může hrát také mikrobiota – biliony bakterií sídlících ve střevě, protože ovlivňují jak hladinu cholesterolu, tak imunitní systém.

Autoři napsali, že léky ovlivňující metabolismus tuků, jako jsou inhibitory lipázy nebo statiny, by mohly poskytnout lepší léčbu a zvládání symptomů pro lidi s gastrointestinálními poruchami a Alzheimerovou chorobou. Kromě toho studie naznačuje, že screening lidí s gastrointestinálními poruchami na pokles kognitivních funkcí by mohl včas identifikovat Alzheimerovu chorobu.

"Tato zjištění poskytují další důkazy na podporu konceptu osy 'střevo-mozek', obousměrného spojení mezi mozkovými kognitivními a emočními centry a fungováním střev," uvedl hlavní autor studie, profesor Simon Laws. 

 

Zdroj: SPICHAK, Simon. What Do Cholesterol, Gut Disorders and Alzheimer’s Have in Common? Genes. Being patient [online]. 2022, 9.9.2022 [cit. 2023-02-20]. Dostupné z: https://www.beingpatient.com/alzheimers-gut-disorders-cholesterol/