Zpět na všechny články

Deprese a úzkostné poruchy

Deprese a úzkostné poruchy patří k nejčastějším diagnózám u pacientů léčenými psychiatry.

K tomuto tématu se pojí mnoho nesprávných stereotypů, pověr a dezinformací, občas šířených mediálně zdatnými „mágy“ (a to i s titulem MUDr.), kteří dost často ovšem o psychiatrii jako vědním oboru mají nulové povědomí). Deprese totiž není momentální „špatná nálada“.

Zejména závažnější formy těchto poruch mají vrozený a dědičný základ. Výsledná podoba a načasování nemoci bývají ovlivněny životními událostmi a okolnostmi.

nejznámějším spouštěcím faktorům patří virová a infekční onemocnění (i ta probíhající nenapádně bez výrazných příznaků), jiná závažná celková onemocnění, déletrvající intenzivní duševní zátěž, tj. stres, hormonální změny, úrazy a velké operační výkony. K intenzitě projevů těchto poruch přispívají i některé faktory životosprávy.

Tyto poruchy tedy nijak nesouvisí s vadami charakteru nebo temperamentem a není možné, aby si je člověk jakkoli způsobil nebo snad „přivodil sám“. Povšechně vzato jsou to choroby mozku, asi jako jakákoliv jiná onemocnění, kterým se říká neuropsychiatrická, protože mezi neurologií a psychiatrií žádná ostrá hranice nevede. A tak jak je mozek je součástí lidského těla, se tyto procesy velmi často neomezují jen na tento orgán a různé odchylky a symptomy najdeme v celém těle.

Pokud se budeme těmito poruchami chtít zabývat z vědeckého hlediska, je v indikačním okruhu úzkostných a depresivních poruch v poslední době několik témat, kterým se věnuje nejnovější výzkum – a tímto i my na Vestra klinice.

Například: 

  • uplatnitelnost biologické léčby (monoklonálních protilátek proti různým faktorům v řetězci příčin těchto poruch), 
  • zánětlivé projevy mozku, kde už existuje mnoho důkazů na tomto poli a kde vlastně oblast psychiatrie plynule přechází do oboru imunologie
  • teorie neuronálních sítí a látky pomáhájící je znovu „správně zapojit“.

    Náš výzkum v  indikacích úzkostných a depresivních neuropsychiatrických poruch spočívá v testování nově objevených látek i látek starších, třeba nazíraných v novém úhlu pohledu. 

 

 
MUDr. Hedvika Ernsten - lékařka spolupracující s Vestra Clinics