Zpět na všechny články

Dokáže 10 000 kroků denně zabránit Alzheimerově chorobě?

Podle předního neurologického výzkumníka může alespoň 10 000 kroků denně snížit pravděpodobnost, že onemocníte Alzheimerovou chorobou, až o 60 procent.

Protože neexistuje žádný lék na Alzheimerovu chorobu a 99 procent léků na Alzheimerovu chorobu ve studiích selhává, ti, kteří jsou ohroženi Alzheimerovou chorobou – například lidé s běžnými genetickými biomarkery – se obracejí na vědecky podložené úpravy životního stylu, aby Alzheimerovu chorobu a další formy demence udrželi. Zatímco někteří vědci váhají, zda spojit cvičení s prevencí Alzheimerovy choroby, studie naznačují, že existuje dostatek důkazů, abychom o tom alespoň uvažovali.

Některé důležité body o vztahu mezi cvičením a zdravím mozku:

  • Epidemiologické studie dokazují, že aktivní lidé mají menší pravděpodobnost, že onemocní Alzheimerovou chorobou

-  Cvičení zvyšuje prokrvení mozku

  • Studie na zvířatech ukazují, že také zlepšuje propojení mezi nervovými buňkami

Vědci se shodují, že aerobní cvičení by mohlo být klíčovým faktorem při oddálení nástupu Alzheimerovy choroby. Dle názoru Dr. Rudyho Tanziho z Harvardské univerzity vyplývá, že v případě, že lidé udělají alespoň 10 000 kroků denně, může dojít ke snížení pravděpodobnosti, že člověk onemocní Alzheimerovou chorobou, až o 60 procent.

Národní institut pro stárnutí říká, že tato skutečnost byla prokázána epidemiologickými studiemi, což jsou observační studie, které se zabývají společnými faktory o tom, jak nebo proč se může onemocnění objevit. Tyto studie zjistily, že aktivní lidé mají menší pravděpodobnost, že onemocní Alzheimerovou chorobou.

Studie na zvířatech testovaly výhody cvičení pro mozek a zjistily, že výrazně zlepšuje pojivové funkce. To znamená, že cvičení vytváří lepší prokrvení mozku a lepší propojení mezi nervovými buňkami. Mozek s dobrým průtokem krve ztěžuje vznik plaku.

Výhody cvičení a prevence Alzheimerovy choroby byly také testovány na komunitě nositelů ApoE4. Jedinci s jednou kopií genu ApoE4 mají dvojnásobnou nebo trojnásobnou šanci dostat Alzheimerovu chorobu; ti se dvěma kopiemi varianty ApoE4 mají 91procentní šanci, že během svého života onemocní Alzheimerovou chorobou. Studie ukazují, že pravidelné cvičení oddaluje šance na získání Alzheimerovy choroby o více než 20 let u nositelů ApoE4. Jiný výzkum naznačuje, že cvičení může změnit vztah mezi genotypem člověka a rizikem demence – k lepšímu.

Zatímco přibývá důkazů, že cvičení hraje roli v prevenci Alzheimerovy choroby, odborníci stále varují, že neexistuje žádný osvědčený způsob, jak Alzheimerově chorobě předcházet nebo ji zpomalit. Začátkem tohoto roku expertní komise jmenovaná americkými Národními akademiemi vědy, inženýrství a medicíny oznámila, že žádné intervence – jako cvičení, mozkové hry a dieta – nebyly „podloženy vysoce silnými důkazy“. Randomizované kontrolované studie vlivu fyzického cvičení na Alzheimerovu chorobu prokázaly přínos pouze někdy.

 

 

 

Zdroj: Can 10,000 Steps a Day Keep Alzheimer’s Away?: According to a leading neurology researcher, getting at least 10,000 steps per day can decrease your chance of getting Alzheimer’s by as much as 60 percent. Being patient [online]. 23.2.2023 [cit. 2023-03-02]. Dostupné z: https://www.beingpatient.com/exercise-and-alzheimers/