Zpět na všechny články

Epilepsie

Především nejde o jednu chorobu. Pod pojmem epilepsie se skrývá celá řada chorobných stavů, od nejlehčích až po velmi závažné. Jediné, co mají společné, je výskyt epileptických záchvatů.

Epileptické záchvaty jsou rovněž velmi mnohotvárné, vedle těch, které  si  patrně  každý  umí představit - pád na  zem, pěna u úst a křeče - jsou i záchvaty méně  nápadné. Mezi  patří chvilkový výpadek vnímání,  tzv. absence,  někdy i epizody automatického, nesmyslného jednání. Jsou i záchvaty vnímané jen pacientem - např. návaly  úzkosti, vjem zápachu který nemá objektivní  příčinu a podobně. Jediné, co je všem záchvatům společné, je  záchvatovitý průběh a fakt, že jsou způsobeny výbojem v mozkové kůře.

Co je podstatou  epileptických  záchvatů?

Mozek  si  lze  představit  jako  složitý  systém  buněk,  které  podobně  jako  jednotlivé  články  počítače  jsou  navzájem  propojeny  a  komunikují.  Komunikace  se  děje  drobnými  elektrickými signály. Mozek můžeme přirovnat  k složitému  počítači,  kde neustále  probíhá  komunikace  mezi  jednotlivými  buňkami.  To je  podstatou našeho  myšlení. Když  je  systém z nějakého důvodu  porušen,  může  dojít   ke  zkratu,  k výboji,  a  to se projeví  jako  epileptický  záchvat.  

Jaké  jsou  příčiny  epilepsie? 

Nejčastější  otázkou  bývá, zda  je  epilepsie   dědičná.  Odpověď   není  jednoznačná. Jsou  jasně dědičné   epilepsie a  jsou  epilepsie  jasně získané, například  poúrazová. U řady epilepsií se předpokládá, že se dědičné  a  zevní  vlivy  sčítají. Na  základě  statistik  lze  konstatovat,  že  pokud    jeden z rodičů epilepsii, je  pravděpodobnost  téhož  onemocnění  pro potomka  asi  5%. V případě  obou  rodičů  epileptiků  je to asi  10%.

V jakém  věku  nejčastěji  vzniká  epilepsie? 

Věkové rozložení    podobu  velkého  písmene  U. Po narození  a  v časném  dětství  jsou  epileptické  syndromy  časté,   ty  potom  s dozráváním  mozku  vyhasínají a  nejméně  epileptiků je  ve  středním  věku. Naopak  k stáru  přibývá  nejrůznějších  poškození  mozku - cévní  příhody,  demence  a  další, které  mívají  epilepsii  jako  komplikaci.  Proto opět  procento  epileptiků narůstá.

Jak se  epilepsie  léčí? 

Epilepsii  vyléčit  neumíme. Nemoc může  sama  vyhasnout  nebo  se  časem horšit,  ale  vliv na to máme malý. To, co  umíme, je  zabránit  vzniku  záchvatů. Již  více  než  100 let  existují  proti  záchvatům  účinné léky  a  neustále jich  přibývá . První  léky  proti  záchvatům   ale měly  hodně  vedlejších  účinků.  Hojně  používané   barbituráty  například  pacienty  tlumily.  V posledních  desetiletích  se  podařilo  vyvinout  léky,  které  mají  mnohem méně  vedlejších  účinků a také se  lépe  snášejí  s jinými  léky, které pacient  musí  brát. Práce  na  vývoji  nových  antiepileptik  stále pokračují. 

Může  mít  epileptička  děti?

Ve  většině  případů ano.  Otěhotnět  nedoporučujeme  jen u  těžkých  případů. Před otěhotněním je ale nutné léčbu  upravit tak, aby byla co nejméně  nebezpečná  pro vývoj  plodu. Také podáváme kyselinu listovou.

Může  se  epilepsie  operovat?

Pokud  v některých  případech  užívání  léků   nedokáže   záchvaty  zastavit,  je  možné  uvažovat  o operaci. Než k ní  přistoupíme,  je  třeba  podrobné  vyšetření.  Kandidáty  operace  musíme  dlouhodobě  natáčet  na  EEG  a na  video,  abychom  zachytili  záchvat . Nutné je  vyšetření  magnetickou   rezonancí  a  někdy  i  izotopovými  metodami.  Vzácně  je  třeba operativně  zavést  elektrody  do  mozku a  natáčet  EEG  přímo  z mozkové kůry  nebo z hlubších  struktur.  Teprve, když  je  přesně  určeno, odkud  záchvaty  vycházejí, je  možno  operovat.  Samozřejmě  jen  tehdy, když  operace  nepoškodí  centra  důležitá pro  pohyb,  řeč  nebo  jiné  důležité  funkce. Pokud  je  operace  správně  navržena,   bývají  výsledky velmi  dobré. 

 

 
MUDr. Evžen Nešpor - lékař spolupracující s Vestra Clinics