Zpět na všechny články

Mohl by ultrazvuk včas odhalit Alzheimerovu chorobu?

Experimentální nástroj pro zobrazování mozku zkoumá stávající ultrazvukovou technologii jako způsob, jak detekovat Alzheimerovu chorobu dříve.

Výzkumníci z University of Illinois, Urbana-Champaign, vyvíjejí nový zobrazovací přístroj, který by mohl lékařům pomoci lépe studovat rané změny v mozku způsobené Alzheimerovou chorobou.  Zobrazovací metoda, kterou využívá ultrazvuk, v podstatě zdokonaluje již existující techniku: použití kontrastního činidla pro mikrobubliny.

Proces zahrnuje podání kontrastní látky tvořené neškodnými mikrobublinkami, asi 10krát menšími než šířka lidského vlasu a naplněným inertním plynem, jako je perfluorokarbon, který napodobuje červené krvinky a prochází krevním řečištěm. Mikrobubliny se rychle roztahují a smršťují v reakci na změny tlaku ve zvukové vlně. Ultrazvukové skenery pak mohou „naslouchat“ těmto vibracím a převést je do obrazu. Mikrobubliny vibrují na tak silné frekvenci, že vytvářejí jasnější obraz čehokoli, do čeho byly vstříknuty, než jiné kontrasty. Jinými slovy, mohou být použity k vytvoření jasnějších snímků částí mozku, které byly tradičně obtížně viditelné zobrazovacími metodami, jako je zobrazování magnetickou rezonancí (MRI).

Jak by mohlo zobrazení pomoci?

Podle Dr. Daniela Llana, docenta molekulární a integrativní fyziologie na Beckmanově institutu University of Illinois, by nová zobrazovací technika mohla výzkumníkům pomoci lépe se naučit, jak usazování plaku a mikrovaskulární změny souvisí s kognitivní poruchou. 

"Můžete projít celým mozkem s velmi, velmi vysokým rozlišením," řekl Llano Being Patient. Llano a Dr. Pengfei Song, odborný asistent na katedře elektrického a počítačového inženýrství univerzity a člen fakulty na Beckmanově institutu, stojící v čele výzkumu nové ultrazvukové zobrazovací techniky. Se současnými zobrazovacími technikami, říká Song, můžete vidět pouze „několik set mikronů“ pod povrchem mozku. Ale s ultrazvukovým zobrazováním jde pohled mnohem hlouběji a odhaluje mnohem více dat.

Přístup byl zatím testován na myších. Ale výzkum, předpokládají, pokládá základy k tomu, aby bylo možné tuto techniku ​​použít na lidech a možná i prověřovat nemoc.

Zatímco ultrazvukové zobrazování umožňuje lepší zobrazení struktur, jako je hippocampus, centrum paměti mozku, kde se často objevují první známky Alzheimerovy choroby, vědci se chtějí zaměřit na použití této techniky ke studiu krevních cév a jejich vztahu k nemoci. Vědci se zajímají zejména o použití této metody k lepšímu pochopení vztahu mezi ukládáním plaku, mikrovaskulárními změnami a kognitivní poruchou. To je něco, co jak Song, tak Llano říkají, že v současném výzkumu Alzheimerovy choroby chybí. 

Llano a Songův tým nedávno obdrželi grant ve výši 421 000 USD od Národního institutu zdraví na financování dvouletého průzkumného a raného výzkumu.

 

zdroj: O`CONNELL DOMENECH, Alejandra. Could Ultrasound Help Detect Alzheimer’s Early?: An experimental brain imaging tool explores existing ultrasound technology as a way to detect Alzheimer’s earlier. [online]. 08.09.2022 [cit. 2022-09-12]. Dostupné z: https://www.beingpatient.com/could-ultrasound-help-detect-alzheimers-early/