Zpět na všechny články

Vývoj léků na Alzheimerovu chorobu: tři hlavní otázky pro rok 2023

Po chaotickém roce 2022, který zaznamenal úspěchy i neúspěchy ve vývoji léků, čelí oblast Alzheimerovy choroby otázkám ohledně nadcházejících dat a nových terapeutických přístupů.

Ve vývoji léků na Alzheimerovu chorobu (AD) byl uplynulý rok jízdou na horské dráze, nejdříve dvě úspěšná klinická hodnocení v pozdní fázi a poté přišla klíčová chyba ve fázi III a tedy i zdrcující rána pro Aduhelm od Biogenu. Co se tedy stalo v roce 2022 a co to znamená pro sponzory pro nadcházející rok 2023?

Když se ohlédneme zpět, rok 2022 přinesl dvě klíčové úspěšné zkoušky fáze III. V září Eisai a Biogen oznámily, že lecanemab splnil svůj primární cílový parametr, tedy zpomalení rychlosti kognitivního poklesu ve studii fáze III (NCT03887455).

Rok 2022 byl však také plný zvratů. V listopadu společnost Roche oznámila, že její protilátka, gantenerumab, neprošla ve studiích Fáze III. Mezitím Medicare v dubnu oznámila, že výrazně omezí pokrytí Aduhelm, čímž otřese prodejní vyhlídky toho, co analytici kdysi považovali za multimiliardový lék.

Dokáže prorazit donanemab od Eli Lilly?

Před pouhými třemi měsíci se v oblasti AD netrpělivě očekávaly čtyři hlavní klinická zkoušení léků proti AD v letech 2022 a 2023. Od té doby tři ze studií zveřejnily výsledky, takže všechny oči jsou upřeny na protilátku donanemab od Eli Lilly.

V současné době se lecanemab od Eisai a Biogenu má stát přední monoklonální protilátkou pro léčbu AD, po propadu trhu Aduhelm a neúspěšné gantenerumabové studii fáze III. Ve 2. čtvrtletí 2023 však Lilly očekává výsledky studie s donanemabem. Otázkou je, zda se donanemab vyrovná nebo překoná lecanemab…

Stanou se studie AD inkluzivnější v oblasti vývoje léku?

Diverzita a inkluze byly v roce 2022 běžnými refrény v oblasti vývoje léků, ale studie Alzheimerovy choroby výrazně zaostávají.

V USA výzkum naznačuje, že starší černí dospělí mají až dvakrát vyšší pravděpodobnost AD nebo demence než bílí starší dospělí. Přesto většina hlavních studií léků proti AD, které referují o rase, včetně studií fáze III s Aduhelmem a ganterumabem, nezaznamenala významný počet černošských pacientů. Ve skutečnosti mezi americkými pacienty zařazenými do dvou studií fáze III s ganterumabem byla pouze 3 % černochů – což je pozoruhodné a zároveň nedostatečné zastoupení skutečné americké populace.

Budou existovat nové přístupy k vývoji léků proti AD?

Teorie amyloidu, která tvrdí, že snížení akumulace plaku amyloid-beta v mozku by mohlo zpomalit nebo zastavit progresi AD, byla hnacím motorem nejnovějších terapeutických přístupů AD – včetně donanemabu, lecanemabu, ganterumabu a Aduhelmu. 

Většina financování a výzkumu AD je značně investována do teorie amyloidu díky dlouhodobé podpoře předních odborníků, řekl neurolog Dr George Perry Clinical Trials Arena. Mnoho odborníků však vidí pozitivní studii s lecanemabem jako potvrzení teorie amyloidu a klade si otázku: bude tento přístup i nadále dominovat ve vývoji léků proti AD?

Podle databáze klinických studií GlobalData je amyloid v současnosti nejběžnějším cílem v celé řadě studií týkající se AD, včetně preklinických kandidátů. 

Postupy, jako jsou inhibitory acetylcholinesterázy a antagonisté N-methyl-D-aspartátových receptorů, však pomalu nabírají na síle. 

Zatímco výsledky v pozdní fázi pro donanemab pravděpodobně zaujmou nejvíce titulků, cíle zvolené pro klinickou aktivitu v rané fázi AD by mohly odhalit, kam se pole nakonec ubírá.

Zdroj: https://www.clinicaltrialsarena.com/features/alzheimers-2023/