Nadějná léčba migrény

Jde o relativně běžné neurologické onemocnění mozku, často však s vysokou nemocností a se závažnými dopady a omezeními v pracovním a osobním životě, typicky s nadužíváním analgetik. Jsou pro ni typické, i když ne nezbytné, opakované stavy pulzující, tepavé nebo tupé tlačivé bolesti hlavy, často s nauseou (pocit na zvracení), s nutností klidu a s nesnášením hluku a světla. Tato období mohou trvat pár hodin ale i několik dnů.

Kličovým periferním i centrálním působkem v patofyziologii migrény je calcitonin gene-related peptid (CGRP), bílkovina, které se podílí na vzniku a rozvoji migrény. Nově byly vyvinuty léky, tzv gepanty, které specificky blokují CGRP receptor. Tím bezpečně a účinně jednak zamezí rozvoji současného záchvatu bolestí, bolest velmi rychle přestane a jednak zabrání opakování bolesti, její recidivě, mají tedy také preventivní účinek.

Diagnostikou a léčbou bolestí hlavy se zabýváme klinicky i vědecky. Účinná látka, která je nyní zkoumána v jednom z našich klinických hodnocení, se jmenuje atogepant. Tento gepant je bezpečný a vysoce účinný a je již plně registrován v USA od 17. dubna 2023. U nás je nyní zkoušen v indikaci chronické i episodické migrény. Výhodou této klinické studie je 1) možnost získat přístup k léku, který je nákladný a doposud pojišťovnami nehrazen, ale 2) který je již v jiných zemích registrován a je tedy považován za bezpečný a účinný.

Atogepant prokazatelně mění léčbu migrény k lepšímu, snižuje nezdravou spotřebu analgetik a v našem současném klinickém hodnocení je pochopiteně zdarma.