Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto udělujete souhlas společnosti Vestra Clinics s.r.o., se sídlem Jiráskova 1389, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 28796225 , zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2798 (dále jen „Správce“), se zpracováním svých osobních údajů a s jejich zařazením do databáze Správce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Zpracovávané osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • rok narození
  • e-mail
  • telefonní číslo

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem nabízení produktů a služeb, interních statistik, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let od udělení souhlasu, nebo do odvolání souhlasu.

Osobní údaje jsou od zájemce získávány na základě aplikace / webového formuláře, prostřednictvím kterého je subjekt údajů sdělí Správci. Osobní údaje zájemce budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi Správce, popř. zpracovatelem, se kterým Správce uzavře příslušnou smlouvu o mlčenlivosti. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Dle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,

V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.